Opendeur VOC Merelbeke

Sinds 1982 is er in Merelbeke een opvangcentrum actief waar jaarlijks nu ongeveer  5 000 wilde dieren worden verzorgd met de bedoeling deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, uit het nest gevallen jongen of geroofde nestjongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…

Elke tweede zondag van augustus stelt het VOC Merelbeke haar deuren open. Die dag kan het publiek een kijkje nemen achter de schermen. Je kan een bezoekje brengen aan de jongste slachtoffertjes in de couveuse of langsgaan bij de grote vliegkooi waar buizerds wachten op hun vrijlating. Gedurende de dag worden ook verschillende rondleidingen georganiseerd, kan je je buikje vullen met taart en pannenkoeken en voor de kleinsten is er grime voorzien. De dag wordt afgesloten met een vrijlating van enkele dieren.